Cursus

De afdeling Arnhem van de NVWS organiseert regelmatig een cursus sterrenkunde.
De eerstvolgende cursus staat gepland in september 2016 en zal in beginsel bestaan uit 11 dinsdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. incl een pauze natuurlijk. Het is niet uitgesloten dat
de cursus meerder avonden gaat beslaan.  Afhankelijk van het animo en de wens van de cursusdeelnemers kan het zijn dat een excursie naar een sterrenkundig evenement plaats vindt.

Behalve de cursusavonden bent U als cursist welkom op de lezingavonden van de afdeling Arnhem van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Weer en Sterrenkunde, elke derde woensdag van de maand.
Tevens bieden wij de cursisten een gratis lidmaatschap aan voor het seizoen volgend op de cursus.
een nadere lokatie van de cursus zal nog bekend worden gemaakt.
De cursus kost € 95,- per deelnemer,
inclusief cursusmateriaal ter waarde van ca. € 35,-.
Als u lid bent van onze vereniging krijgt u een korting van € 10,-.
Wilt U geen cursusmateriaal dan worden die kosten in mindering gebracht
Aanmelding en informatie
Heeft U in het afgelopen jaar een e-mail bericht naar cursus@nvws-arnhem.nl gestuurd dan kunt U in de komende tijd een reactie daarop verwachten.

CURSUSMATERIAAL
het cursus materiaal bestaat uit:
– Het boek “Handboek Sterrenkunde”van astronomie journalist Govert Schilling
– een “leidraad Basiscursus Sterrenkunde” van Arnold G.F. Kip
– planisfeer

Uw cursusmateriaal

Uw cursusmateriaal

Meer weten? stuur dan een mail naar: cursus@nvws-arnhem.nl
Of bel 06 – 11 155 155.

CURSUSINHOUD
De cursus is bedoeld voor beginners. Maar dat wil geenszins zeggen dat het een eenvoudige cursus zal zijn. Onze docenten zullen hun best doen om u gedetailleerd uit te leggen hoe ons universum in elkaar zit en welke bescheiden positie onze Aarde daar in heeft.

.

De cursus kan ruwweg worden ingedeeld in drie delen:

Deel 1 Het zonnestelsel (4 avonden)
U leert o.a. over het ontstaan van de seizoenen op Aarde, en over Zons- en maansverduisteringen.
U zult sterren en sterrenbeelden leren herkennen en ook leren werken met een planisfeer, een hulpmiddel waarmee u het hele jaar door op elke avond en op elk uur. de sterren aan het firmament kunt terugvinden.

Vanzelfsprekend wordt ook uitvoerig ingegaan op de andere planeten en onze eigen Zon. U zult gefascineerd raken door de wijze waarop onze Zon iedere seconde weer gigantische hoeveelheden energie produceert en richting onze Aarde stuurt.

Deel 1a: telescopen en waarnemen
Een avond wordt besteed aan uitleg over de werking van telescopen en het waarnemen van hemelobjecten

Deel 2 Sterren en sterrenstelsels (3 avonden)
Centraal in dit tweede deel staat het leven van een ster inclusief de ‘geboorte’ en het ‘stervensproces’. Fenomenen als pulsars, neutronensterren, supernova’s en zwarte gaten zullen allen aan de orde komen.

U leert hoe sterren gebonden zijn aan gigantische sterrenstelsels (zoals ons eigen Melkwegstelsel) en dat deze stelsels zelf weer clusters en zelfs superclusters van stelsels vormen.

Deel 3 Kosmologie en relativiteit (4 avonden)
In het laatstw deel van deze cursus gaan we het diepere Heelal verkennen. Het ontstaan van het Heelal (via de Big Bang) en het uiteindelijke lot van ons Heelal zullen uitvoeirg aan de orde komen. U leert over de uitdijing van het Heelal en door Albert Einstein voorgestelde kromming van de ruimte. De laatste avond wordt een, voor iedereen begrijpelijke inleiding gegeven in de relativiteitstheorie van Einstein.

Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, zal er tijdens één of meerdere cursusavonden gelegenheid zijn om door een telescoop de sterrenhemel te aanschouwen. O ja: als cursusdeelnemer bent u ook welkom op onze vaste lezingen in de Coehoorn in Arnhem

Waardering:
In de afgelopen jaren hebben de cursisten de cursus met een gemiddeld eindcijfer van tussen de 8 en 9 gewaardeerd! Onze vereniging en beide docenten zijn daar natuurlijk apetrots op en we doen ons uiterste best om dit niveau vast te houden en daar waar mogelijk verder te verhogen

  • Aanstaande lezing

  • Cursus

  • Astrofoto

  • Beheer:

    Inloggen
    Webmail

    Ontwikkeld door: